Strona wyświetla zawartość aktywną. Musisz włączyć obsługę JavaScript, aby móc oglądać stronę!
   
  Kompleksowa obsługa użytkowników energii cieplnej

Zarządzanie energią
Audyting energetyczny
Przesłanie
Certyfikat energetyczny
Pakiet energooszczędny
Stacje mieszkaniowe

Projektowanie

Realizacja zadań pod klucz

Serwis
Pogotowie awaryjne
Przegląd i konserwacja węzłów i kotłowni
Montaż
Eksploatacja węzłów i kotłowni
Analiza kosztów zużycia energii cieplnej

Hydrocal i oferta handlowa
Hydrocal
Sieci preizolowane
Oferta dodatkowa
Strona główna
 O nas
 Referencje
Zarządzanie Energią
Projektowanie
Realizacja zadań pod klucz
Dostawy
Serwis
 Kontakt
Dane firmy
Zarząd
Sekretariat
Zarządzanie Energią
Proces Projektowy
Realizacja zadań pod klucz
Hydrocal, Handel
Serwis
Ksiegowość
 Praca
Firma Ciepłownicza Calor jest przedstawicielem regionalnym sieci preizolowanych w technologii Logstor Ror Zabrze.
Są to produkowane w Polsce preizolowane rury pojedyncze lub podwójne (TWIN), stalowe lub PEX wraz z kompletem kształtek i armatury, niezbędnej do budowy ciepłociągów układanych bezpośrednio w gruncie.
Ze względu na samokompensację wydłużeń liniowych system ten nie wymaga montażu punktów stałych i kompensatorów.
Rury PEX dostarczamy w zwojach co daje możliwość swobodnego omijania przeszkód bez konieczności stosowania kolan.
Oferty przygotowujemy na podstawie zestawienia materiałów, niezależnie od technologii w jakiej sieć została zaprojektowana, lub schematu przebiegu trasy w formie mapy z podaną skalą.

DLACZEGO SYSTEMY RUR PREIZOLOWANYCH LOGSTOR !!!

POSIADAMY SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Pianka izolacyjna PUR – o obliczeniowej temperaturze pracy ciągłej > 140 0C dla 30 lat i współczynniku przewodzenia l50≤ 0.027 W/mK.
Mufy i trójniki odgałęźne składane – rozwiązania sprawdzone i stosowane od lat, umożliwiające wykonanie odgałęzienia metodą ”wcinki na gorąco” oraz wymianę lub naprawę muf bez konieczności rozcinania rurociągu.
System alarmowy typu „nordyckiego” – umożliwia ciągły lub okresowy nadzór nad rurociągiem i dokładną lokalizację usterek, przy relatywnie niskim koszcie aplikacji. Prostota działania systemu ułatwia jego obsługę i „wczesne” wykrywanie awarii w przypadku regularnych pomiarów sieci.
Rura typy TWIN – obie rury przewodowe w jednym płaszczu.
Logstor jest prekursorem tego rozwiązania, którego największym atutem jest znaczne ograniczenie strat ciepła, a także pasa terenu zajmowanego przez sieć ciepłowniczą.
Anydyfuzyjna przekładka aluminiowa- wewnątrz płaszcza HDPE. Zastosowanie przekładki aluminiowej praktycznie eliminuje zjawisko dyfuzji, czyli zastępowania pentanu przez powietrze. W rurach bez przekładki zaobserwowano, że izolacyjność cieplna pianki spada istotnie po upływie ok. 6- 8 lat, powodując zwiększone straty ciepła w rurociągu.

SPEŁNIAMY BARDZO WYSOKIE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

1. RURA STALOWA
- Rura stalowa jest atestowaną rurą ze szwem lub bez szwu wykonaną ze stali P235 GH, P235TR1 lub P235TR2 spełniającą wymagania normy PN-EN 10216-2, PN-EN 10217-1, PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5.
- Minimalne średnice rur oraz grubości ścianek zgodne są z normą PN-EN 253:2005 lub PN-EN-253:2009.

2. PIANKA POLIURETANOWA
- Jako materiał izolacyjny stosowana jest sztywna pianka poliuretanowa.
- Technologia produkcji pianki zapewnia jednorodny jej rozkład na całej długości rury. Gęstość pianki na całej długości rury powinna być nie mniejsza niż 60 kg/m3.
- Pianka poliuretanowa spełnia wszystkie wymogi normy EN253/2009.

3. PŁASZCZ OSŁONOWY Z HDPE
- Płaszcz osłonowy jest wykonany z czarnego polietylenu HDPE.
- Wymagania wytrzymałościowe, skład chemiczny, wymiary oraz grubości ścianek płaszcza HDPE są zgodne z warunkami technicznymi normy EN253/2009.

4. ZESPÓŁ RUROWY
- Średnice zewnętrzne płaszcza osłonowego gotowej rury są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 253:2005 i PN-EN 253:2005/A1:2007 lub PN-EN 253:2009.
- Tolerancja długości wolnych końców rury wynoszą ±10mm.
- Wolne końce do spawania wynoszą min 220mm.
- Odchylenie od współosiowości jest zgodne z PN-EN 253:2005 lub PN-EN 253:2009.
- Przewidywana trwałość sztywnej pianki izolacyjnej wynosi minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy +130 St C.
- Wytrzymałość na ścinanie zespołu rurowego przed i po starzeniu badana w kierunku osiowym albo stycznym jest zgodna z wymaganiami PN:EN 253:2005 lub PN-EN 253:2009,
- Zachowanie przy pełzaniu zespołu rurowego musi spełniać wymagania określone w PN-EN 253:2005.

5. KSZTAŁTKI I ELEMENTY PREFABRYKOWANE
5.1. Łuki (kolana)
- Formowane są na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze szwem położenie szwu jest pod kątem 45 st do płaszczyzny gięcia).
- Nie stosuje się łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych odcinków rur.

5.2. Trójniki (odgałęzienia)
- Stosuje się trójniki wykonane jako: trójniki kute, trójniki z szyjką spawaną lub wyciąganą, trójniki spawane.
- Wszystkie trójniki niezależnie od sposobu wykonania posiadają wzmocnienie lub pogrubioną ściankę rurociągu głównego, zgodnie z PN-EN 13941:2006.

6 ZŁĄCZA IZOLACYJNE
6.1.Złącza izolacyjne spełniają wymagania określone w normie PN-EN489:2005 i PN-EN 489:2009.
- Dla średnic rur o płaszczach osłonowych do fi 450mm stosowane są złącza – nasuwki sieciowane radiacyjnie z wtapianymi korkami.
- Dla średnic rur o płaszczach osłonowych ≥fi 500mm stosowane są złącza zgrzewane elektrycznie otwarte nakładane na rurociąg po wykonaniu połączeń spawanych rur przewodowych.
- Oferowany przez dostawcę system złącz umożliwia kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0.2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PUR.
- Izolowanie złącz jest wykonywane wyłącznie za pomocą płynnej pianki. poliuretanowej dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza, lub za pomocą pianki wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych.

7. SYSTEM ALARMOWY
Oferowany system alarmowy zapewnia zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu sieci cieplnych.
Rury i elementy prefabrykowane posiadają wtopione w izolację minimum 2 miedziane druty alarmowe o polu przekroju 1.5 mm2 każdy.
Nie stosuje się w złączach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentów systemu alarmowego.

8. ZNAKOWANIE
Producent rur preizolowanych Logstor Ror na płaszczu zewnętrznym rury umieszcza następujące informacje:
1) nominalną średnicę i nominalną grubość ścianki rury przewodzącej stalowej;
2) specyfikację materiału stali;
3) swój znak identyfikacyjny;
4) numer normy, wg której element został wykonany;
5) rok i tydzień piankowania;
6) typ czynnika spieniającego, jaki został użyty;
7) informacje o barierze antydyfuzyjnej jeśli została użyta.

Wnioski

W przypadku, gdy producent lub dostawca nie spełnia wymogów określonych w wyżej przywołanych normach, a w szczególności dotyczy to pianki poliuretanowej (trwałość, gęstość i równomierność pianki), to straty ciepła na przesyle spowodowane wyższym niż deklarowany współczynnikiem l mogą sięgać tysięcy złotych . Dla przykładu na odcinku sieci o długości 1 km i średnicy Dn 150 mm, przy określonej średniej temp. pracy na zasilaniu 80 0C i powrocie 60 0C i przy założonej cenie 1GJ w wysokości 55 zł, koszt straty ciepła może wyniesie rocznie:


Producent
Współczynnik lambda
Straty ciepła
Koszt w PLN
Inni dostawcy
λ= 0,0310 W/mK
1515 GJ
83 325,00 zł
Logstor
λ= 0,0275 W/mK
1375 GJ
75 625,00 zł
Logstor Twin-Pipe
λ= 0,0275 W/mK
822 GJ
45 210,00 zł

*Do obliczeń wykorzystano program autorski Firmy Logstor Ror.


Poniżej udostępniamy dokumentację techniczną dla systemu rur preizolowanych LOGSTOR.

1. Poradnik techniczny systemu rur preizolowanych LOGSTOR.

2. System rur podwójnych TwinPipe specyfikacja techniczna.

3. System rur podwójnych TwinPipe zasady montażu.
4. System rur podwójnych TwinPipe podstawy projektowania.


Zakres terytorialny CALOR na mapce zaznaczony kolorem żółtym
Zadaj pytanie

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Treść zapytania:
Witamy na stronie Firmy CALOR Sp. z o.o.
* Strona www wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawien Twojej przegladarki oznacza, ze beda one umieszczane w Twoim urzadzeniu koncowym.
Pamietaj, ze zawsze mozesz zmienic te ustawienia.


stat4u