Kontakt

Calor Ciepłownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 53A
87-100 Toruń

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
87-100 Toruń
ul. W. Warneńczyka 1
KRS: 0000700074
Kapitał Zakładowy 200.000,00 wpłacony w całości

NIP: 8792695570
regon: 368554220

e-mail: calor@calor.com.pl
tel.  56 655-09-40
poniedziałek – piątek, od 07:00 – 15:00

Zarząd: Prezesi 
56 655 09 40

609 818 800

Szymon Hulisz – Prezes

Agnieszka Rugowska – Wiceprezes

Księgowość:
Agnieszka Rugowska
arugowska@calor.com.pl

Administracja, przetargi:
Mariola Dobrzeniecka-Burak
mdobrzeniecka@calor.com.pl; 56 655 09 40; 609 818 800

Logistyka, magazyn:
Sławomir Maklakiewicz
smaklakiewicz@calor.com.pl; 56 655 09 51; 607 568 764

Wykonawstwo:
Szymon Hulisz
shulisz@calor.com.pl;
Jan Wierzbicki
jwierzbicki@calor.com.pl; 56 655 09 64; 605 115 008
Jacek Wierzbowski
jwierzbowski@calor.com.pl; 56 655 09 63; 605 330 231

Serwis:
jwierzbicki@calor.com.pl; 56 655 09 64; 605 115 008

Copyright © 2020 www.calor.com.pl wszelkie prawa zastrzeżone.