Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

udzielana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Państwa dane jest firma: Calor Ciepłownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana w dalszej części Calor Ciepłownictwo z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej Curie 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700074, NIP: 8792695570, REGON 368554220, mail: calor@calor.com.pl, tel. 56 6550940
 2. Calor Ciepłownictwo odpowiada za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z celem. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa Calor Ciepłownictwo stosuje wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. Dane osobowe udostępnione przez osobę, której dane dotyczą (np. poprzez formularz kontaktowy, wiadomość wysłana mailem), takie jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, Calor Ciepłownictwo przetwarza w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia i umożliwiających jej zawarcie (art. 6 RODO). Dane osobowe będą przechowywane w oparciu o powyższą podstawę prawną do czasu zawarcia umowy z Calor Ciepłownictwo nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) roku od ich pozyskania.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
 4. Państwa dane Calor Ciepłownictwo może przekazać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas w procesie obsługi klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, usługi księgowe i usługi doradcze;

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również pracownicy i współpracownicy Calor Ciepłownictwo. Calor Ciepłownictwo ma też obowiązek udostępnić Państwa dane na żądanie podmiotów do tego uprawnionych np. sądów, organów ścigania na podstawie przepisów prawa, tylko w sytuacji, gdy te organy zwrócą się z wnioskiem w tej sprawie i wskażą podstawę prawną. Calor Ciepłownictwo nie przewiduje przekazywania Państwa danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Mają Państwo prawo żądania:
  • dostęp do treści danych (art. 15 RODO)
  • sprostowania danych (art. 15 RODO)
  • usunięcia danych (art. 17 RODO)
  • ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO)
  • przeniesienia danych do innego administratora danych (art. 20 RODO).
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (art. 21 RODO)
 6. Niezależnie od przetwarzania Państwa danych w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy, bądź w związku z realizacją obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Calor Ciepłownictwo może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną Calor Ciepłownictwo zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PLIKI COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych należących do Calor Ciepłownictwo (profilowanie w celach marketingowych). Cookies to niewielki pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika stron internetowych należących do Calor Ciepłownictwo lub urządzeniu mobilnym tego użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronach Calor Ciepłownictwo oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika danej strony internetowej. Użytkownik stron internetowych należących do Calor Ciepłownictwo może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Copyright © 2020 www.calor.com.pl wszelkie prawa zastrzeżone.